Innovative Event Management

Tilmeldingen åbner snart

Det solide netværk, praktisk erfaring og den nyeste viden er i fokus på Innovative Event Management

Eventbranchen er kendt for at være en lukket branche, hvor det solide netværk og et stærkt CV er altafgørende for at skabe sig en karriere. Innovative Event Management er derfor blevet skabt med et mål om at bringe den etablerede branche og fremtidens event managere tættere på hinanden. Derfor vil du modtage undervisning fra kompetente fagfolk, der alle har stor erfaring og arbejder i branchen til dagligt. De vil præsentere brugbar viden og unikke værktøjer, som du undervejs vil benytte i relevant casearbejde, så du også lærer, hvordan værktøjerne fungerer i praksis.

Du bliver undervist i følgende moduler:

Kick-of

Det første modul er et udviklende og begivenhedsrigt modul, hvor du møder dine medkursister for allerførste gang. Vi vil se nærmere på eventbranchen som helhed og herunder give dig overblik over branchens forskellige aktører. Du vil desuden blive introduceret til hele kursusforløbet og få styrket din netværksforståelse gennem pitching og andre netværksbaserede værktøjer.

Idé og konceptudvikling

På dette modul får du redskaber til koncept- og ideudvikling, der vil styrke arbejdsprocessen, når der skal skabes nye events. Du bliver sat ind i metoder til at kunne forholde dig kritisk til dine egne ideer, så du derved sikrer, at de er værdiskabende; både økonomisk og kulturelt. Sammen med dine medkursister indgår du i en proces, hvor i sammen former jeres ideer til én konkret løsning. Her vil du yderligere blive præsenteret for nyttige værktøjer til at udforme og præsentere et koncept for andre så konkret og simpelt som muligt.

Forretningsforståelse og økonomi

Hvis dit koncept skal kunne overleve, er det vigtigt at have godt styr på økonomien. På dette modul bliver du præsenteret for essentielle værktøjer og modeller, der i praksis kan hjælpe dig i mål med dine event-ideer. Vi vil gå i dybden med udviklingen og optimeringen af eventets forretningsmodel, så du derved sikrer, at konceptet er realistisk og rentabelt.

Markedsføring

På dette modul vil der være fokus på, hvordan du markedsfører dit event ud fra relevante kommunikationsmodeller. Du vil blive undervist i betydningen af god markedsføring for et event og metoderne til at gribe det hele an; herunder viden om eksempelvis udformningen af kommunikations- og markedsføringsplaner, målgruppesegmentering, positionering, branding og medievalg.

Fundraising og sponsorere

Events koster penge, hvilket ikke nødvendigvis er noget man har, når man starter med at ide- og konceptudvikle. I dette modul vil du få indsigt i, hvordan man økonomisk kan nå i mål med sine koncepter. Du vil blive præsenteret for vigtige redskaber til at søge sponsorater og andre former for fundraising, så du kan sætte økonomiske målsætninger for dine events og sikrer deres fremtid.

projektledelse i eventbranchen

I et projektarbejde, hvor mange parter er involveret, er det helt essentielt, at der udarbejdes en detaljeret plan over projektets forløb, udvikling og eksekvering. I dette modul vil vi arbejde med projektledelsesværktøjer, der kan anvendes til udvikling og eksekvering af events. Med undervisning i ledelsesteori, projektplanlægning og interessentanalyse vil du blive klogere på, hvordan man leder et reelt event ved at kunne benytte teorierne i praksis.

Tilmelding senest den

Innovative Event Management

 Sted

Roskilde eller Aarhus

 Kursusdage

5 dage

  Uddannelsesbevis

Kursusbevis som dokumentation, til dit CV og LinkedIn

Samlet pris

6450 DKK

Beløbet er inkl moms

Undervisere

Det siger vores deltagere

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du finde svar på forskellige spørgsmål vedrørende kurset.
Skal man have erfaring fra branchen for at blive optaget på kurset?

Det er ikke nødvendigt at have erfaring fra branchen. I vores optagelsesproces lægger vi vægt på engagement, lyst og vilje.  Vi anbefaler dog, at hvis du har erfaring fra branchen inkluderer det i din ansøgning, så vi kan tilrettelægger undervisningen til det niveau vores kursister har.

Skal man medbringe noget til kurset?

Du behøver ikke at medbringe noget til kurset. Der er papir, post-it og skriveredskaber til rådighed. Præsentationerne fra undervisning vil blive sendt efterfølgende.

Er der eksamen på kurset og/eller opnår man ECTS points?

Der vil ikke blive foretaget en eksamen til vores kursus og du vil ikke opnå ECTS points for vores kursus.

Hvordan foregår betalingen?

Ved optagelse modtager du en info mail, hvori der fremgår et betalingslink. Du har 5 dage fra modtagelsen af info mailen til at betale. Du har mulighed for at betale det fulde beløb samlet eller over flere rater.

Hvad sker der hvis jeg er forhindret i at deltage på en/flere moduler?

Du kan godt gennemføre kurset selvom du ikke deltager alle gange. Hvis du er forhindret i mere end 2 moduler vil det desværre ikke være mulighed for at modtage kursusbeviset. Er dette tilfældet bedes du henvende dig til kundeservice.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte vores kompetente medarbejdere, som er klar til at besvare dine spørgsmål.

Emma Rosgaard

+45 71 74 74 19
kundeservice@b-group.dk