Handelsbetingelser

Din tilmelding er personlig og bindende. Du kan til en hver tid, og uden meromkostninger, overføre din kursusplads til en kollega fra samme arbejdsplads.


Afmelding & flytningAfmelding kan ske såfremt dette gøres skriftligt over e-mail til kundeservice@b-group.dk i henhold til følgende retningslinjer.

  • Indtil 8 uger før kursusstart: gebyrfrit
  • Mellem 8-4 uger før kursusstart: 50 % af kursusprisen opkræves
  • Senere end 4 uger før kursusstart: 100 % af kursusprisen opkræves

Ved sygdom eller andre personlige forhold, har du mulighed for at udskyde din deltagelse til en senere afholdelse. For at dække vores omkostninger i forbindelse med ændringerne fakturerer vi 1.850 kr. eks. moms.


Aflysning


Skulle kursusforløbet mod forventning ikke blive oprettet, vil du modtage den fulde kursusafgift retur.

Vi tager forbehold for, at der kan opstå en situation, der gør det nødvendigt at rykke undervisningsdage til andre datoer (eksempelvis grundet sygdom hos underviser) eller flytte lokale til en anden lokation (dog altid i samme område). I sådanne tilfælde vil du blive orienteret hurtigst muligt omkring ændringen, så du kan nå at tilpasse datoen og lokationen. Vi udøver ingen kompensation i dette tilfælde.


BetalingSom privatperson betaler du online på vores hjemmeside når du tilmelder dig kurset. Her har du mulighed for at dele betalingen op i 2 rater. Vælger du at dele betalingen op, vil den resterende rate skulle betales den 1. i næstekommende måned fra indbetalingen af første rate.

Som privatperson der skal have kurset betalt af dit jobcenter, a-kasse eller kommune tager vi den direkte dialog med dem og sikre, at vi modtager betaling fra kurset af pågældende myndighed.

Hvis din arbejdsgiver/virksomhed skal betale udstedes der en faktura kort efter tilmelding. Fakturaen skal betales inden for 7 dage. Ønsker din arbejdsgiver/virksomhed at opdele fakturaen i 2 rater kan dette godt lade sig gøre, der tillægges imidlertid et gebyr på 250 kr. pr udstedt faktura.


Manglende betalingVed for sen indbetaling pålægges 1,8% i rente pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på kr. 100,00.Ansvarsfraskrivelse


B Group er ikke erstatningspligtig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte ydelser ikke kommer frem til tiden. Ligeledes er B Group ikke erstatningspligtig for at de bestilte ydelser lider mangler, som følge af omstændigheder der ligger uden for B Group’s kontrol: Eksempelvis krig, uroligheder, oprør, indgreb fra staten, pandemier, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter (herunder strejker) og lignende.

Forbehold & ændringer

B Group forbeholder sig ret til at ændre og opdatere betingelserne der gør sig gældende for websitet. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.