Hvordan er man en god leder?

Hvordan er man en god leder?

Foto: Pexels.com

Når man skal til at være projektleder, så er det vigtigt, at man har gjort sig nogle tanker omkring hvilken ledelsesstil der passer bedst til en. Det er vigtigt at medarbejderne har respekt for projektlederen og personens beslutninger. Derfor skal man tydeligt følge en ledelsesstil. Vi har her samlet 6 former for ledelsesstil som ledere benytter.

De seks ledelsesstile:

Demokratisk ledelsesstil: ”Hvad synes I?”

Autoritær ledelsesstil: ”Gør som jeg siger, nu!”

Tilknyttende ledelsesstil: ”Mennesker først”

Temposættende ledelsesstil: ”Gør, som jeg gør”

Visionær ledelsesstil: ”Kom, vi skal denne vej”

Coachende ledelsesstil: ”Hvad skal der til for at…?”

Det er vigtigt at gøre sig nogle tanker omkring hvad der passer på en. Det kan hurtigt virke påtaget hvis man tager en form for rolle på sig, som man ikke personligt er. Hvis man for eksempel er meget demokratisk af person, så fungerer det ikke så godt at benytte sig af en autoritær ledelsesstil. Dette er vigtige tanker at gøre sig inden man starter som projektleder.